Kontakt z nami: Tel: + 22 553 88 00

Siedziba Kancelarii:

ul. Marszałkowska nr 60 lok. 9
00-545 Warszawa

Kontakt z nami:

tel.: 22 553 88 00
kancelaria@notariuszwwarszawie.com

Logo

KANCELARIA
NOTARIALNA

Lex est quod notamus

Mirosław Więch

Notariusz


Wiesława Prokopiuk

Notariusz


Spółka Cywilna

Kancelaria Notarialna Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk Spółka Cywilna, mieszcząca się w Warszawie ul. Marszałkowska nr 60 lok. 9, zapewnia wszystkim Klientom wysoki standard oferowanych czynności notarialnych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, zapewniamy pełen profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Notariusz Warszawa

Realizujemy wszystkie czynności, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie. Zajmujemy się:

 • sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzaniem poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisów, wyciągów czy też kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczaniem oświadczenia,
 • spisywaniem protokołów,
 • sporządzaniem protestów weksli i czeków,
 • przyjmowaniem w celu przechowania, na przykład: dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • wykonywaniem szeregu innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Nasza Kancelaria notarialna Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. udzieli Państwu wyczerpujących informacji, zaś czynności notarialne takie jak: poświadczania zgodności odpisów, wypisów czy też wyciągów, kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz w Warszawie dokonuje na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Termin można uzgodnić telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszym biurze. Dla Państwa wygody, w uzasadnionych przypadkach, także poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają fachową obsługę oraz udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Prawo korporacyjne

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i rejestracji umów handlowych, umów handlowych między wspólnikami, porządkowaniem stanu prawnego w spółkach oraz innymi czynnościami wynikającymi z kodeksu spółek prawa handlowego zgodnie z etyką zawodową notariuszy.

Prawo rodzinne

Notariusz w Warszawie sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami załatwia wszystkie sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmujemy się m.in.: sporządzaniem testamentów, umów regulujących stosunki majątkowe małżonków, sporządzaniem oświadczeń umożliwiających wyjazd małoletniego dziecka poza RP.

Prawo inwestycyjne

Sporządzamy akty notarialne dokumentujące projekty inwestycyjne oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości m.in: umowy sprzedaży nieruchomości, przeniesienia, darowizny, zamiany. Czuwamy nad zabezpieczeniem interesów stron oraz osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.

Zapewniamy:
 • dogodną lokalizację przy ul. Marszałkowskiej, głównej ulicy Warszawy,
 • bezpłatne udzielanie informacji dotyczące wszystkich czynności,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji notarialnej,
 • indywidualne podejście do Klienta,
 • rzetelność i pełną dyskrecję,
 • załatwianie spraw zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o notariacie.

Potrzebujesz pomocy?