Kontakt z nami: Tel: + 22 553 88 00

Siedziba Kancelarii:

ul. Marszałkowska nr 60 lok. 9
00-545 Warszawa

Kontakt z nami:

tel.: 22 553 88 00
kancelaria@notariuszwwarszawie.com

Logo

KANCELARIA
NOTARIALNA

Lex est quod notamus

Mirosław Więch

Notariusz


Wiesława Prokopiuk

Notariusz


Spółka Cywilna

Opłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne pobieramy wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej w imieniu państwa polskiego, pobierane są dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.