Kontakt z nami: Tel: + 22 553 88 00

Siedziba Kancelarii:

ul. Marszałkowska nr 60 lok. 9
00-545 Warszawa

Kontakt z nami:

tel.: 22 553 88 00
kancelaria@notariuszwwarszawie.com

Logo

KANCELARIA
NOTARIALNA

Lex est quod notamus

Mirosław Więch

Notariusz


Wiesława Prokopiuk

Notariusz


Spółka Cywilna

Zakres usług

Notariusze Mirosław Więch i Wiesława Prokopiuk wykonują czynności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Obszar działalności obejmuje czynności związane z wieloma dziedzinami prawa.

Kompleksowo zajmiemy się:

  • regulacją małżeńskich stosunków majątkowych i spraw spadkowych,
  • tworzeniem protokołów ze zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych,
  • sporządzaniem upoważnień i pełnomocnictw,
  • sporządzaniem aktów notarialnych wynikających z kupna, przeniesienia lub wynajęcia mieszkania,
  • sporządzaniem umów pożyczek,
  • sporządzaniem dokumentacji zabezpieczeń wierzytelności ściśle dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • sporządzaniem umów spółek,
  • sporządzaniem umów notarialnych i ich rejestracją w każdej dziedzinie prawa,
  • zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz osób pośrednio z nimi związanych,
  • wykonywaniem innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Za wykonane czynności notarialne pobieramy wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Jej wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.